Contact
 
A DesignThink workshop at a congres on New (Collaborative) Urban Area Development Strategies.

Op 10 april organiseerde de Master City Developer het congres ‘The Art of Making Cities’ ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum, gericht op de toekomst van stedelijke gebiedsontwikkeling. Doel van de dag was om met vakgenoten scherpte te krijgen in het debat over nut en noodzaak van nieuwe ontwikkelstrategieën voor gebiedsontwikkeling. Om dat te bereiken werden in de ochtend eerst de contouren geschetst van de belangrijkste ruimtelijke opgaven en innovatieve oplossingen voor de stad, en gedebatteerd tussen de jonge professionals en gevestigde generatie. 

John Worthington had een belangrijke aanbeveling voor gebiedsontwikkelaars in petto: "New city developers become change shapers in stead of form makers." Hij concludeert dat huidige en toekomstig gebiedsontwikkelaars in uiteenlopende samenwerkingscoalities zich meer moeten focussen op het continu vertalen van lokale veranderingen, behoeften en middelen naar passende fysieke omgevingen die mensen binden. Dit sluit perfect aan op het verhaal dat ik heb gehouden over Creatief Leiderschap.  "De complexiteit te lijf met creativiteit"

Klik voor een verslag hier.